Tytuł ekspozycji nawiązuje do kodu genetycznego DNA, ponieważ prezentowane prace są zbiorem unikalnych informacji o twórcach – studentach Pracowni Multimediów, Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie: Karolu Fira,  Mateuszu Golcu, Mateuszu Kępczyńskim, Norbercie Lisaku i Adrianie Plonie. Podczas realizacji projektu, młodzi twórcy  poszukiwali indywidualnej ekspresji oraz tworzyli komunikaty słowne i wizualne, które miały określić ich osobowość. Efektem tych twórczych działań stała się multimedialna wizytówka, czyli zbiór danych o autorze pokazany w formie dopełniających się wirtualnych obrazów w rozszerzonej rzeczywistości.

Kurator projektu: dr Anna Klimczak

Projekt prezentowany będzie we współpracy z Polsko-Japońskią Akademią Technik Komputerowych w Warszawie.