Florent Di Bartolo jest artystą i badaczem mieszkającym w Paryżu. Jego twórczość obejmuje performansy audiowizualne, instalacje i interaktywne wizualizacje danych. Jego badania i praktyka artystyczna koncentrują się wokół pojęcia poetyki danych w kontekście wszechobecnego przetwarzania danych i eksplorują alternatywne sposoby reprezentowania danych cyfrowych i uzyskiwania do nich dostępu za pomocą czujników i niestandardowego oprogramowania.