Sarah Rechberger pracuje z różnymi mediami. Światło i procesy organiczne należą do środków stylistycznych jej pracy. Aby przekazać swoje pomysły, pracuje z instalacjami, rzeźbami, fotografiami i rysunkami, łącząc swoje prace w mechanizmy wielorakich synergii systemowych. Dynamika staje się doświadczalnym procesem, który w interakcji z obserwatorem staje się całością, z której wyłania się moment nowego połączenia z samym dziełem i artystą. Studiowała na Transmedial Arts u Brigitte Kowanz oraz w Institut für Raumexperimente, u Olafura Eliassona.