Performens eksperymentalny wiedeńskiego kolektywu Total Refusal (Leonhard Müllner, Robin Klengel), w którym cyfrowa strefa wojny gry wideo zostaje zawłaszczona za pomocą artystycznej interwencji. Projekt Operation Jane Walk dzieje się w przestrzeni dystopijnej gry wieloosobowej Tom Clancy’s: The Division (Ubisoft Entertainment 2016). Cyfrowa strefa wojenna gry została zawłaszczona na drodze artystycznych zabiegów: wykorzystując reguły programu komputerowego, militarystyczne środowisko wykorzystane jest na potrzeby narracyjnej wycieczki po Nowym Jorku. Gdy tylko to możliwe, spacerowicze unikają strzelaniny i stają się pokojowymi turystami w cyfrowym świecie, który jest szczegółową repliką Manhattanu. Performerzy w towarzystwie dwóch gości na oczach publiczności przemierzają cyfrowe pole bitwy, badając możliwości (i niemożliwości) nowych technologii medialnych. Podczas przechadzki po post-apokaliptycznym mieście omawiane są takie kwestie jak historia architektury, urbanistyka oraz ingerencje twórcy gry w tkankę miasta.

  • Poza transmisją w sieci, planowana jest transmisja tego wydarzenia w Hevre+1 z dodatkowymi efektami wizualnymi, dla ograniczonej ilości osób z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Projekt realizowany we współpracy z Austriackim Forum Kultury w Warszawie.